Investment Projects
News - Event
Tỉ giá ngoại tệ
 
 
Statistical
 
Lượt truy cập: 317331

Customer Online: 7

  Home » Investment Projects » HYDROPOWER PROJECTS  
Get the Flash Player to see this rotator.
Project Name: Nhà máy thuỷ điện Đăk Pône 2AB
1. Project Name: Nhà máy thuỷ điện Đăk Pône 2AB
2. The Employer: Gia Nghi Co.,LTD
3. Forms of Investment: (BOO)
4. Location of project: Xã Đăk Pône, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
5. Power: 5,1 MW
6. Invested capital: 189 tỷ đồng
28/02/17
 
Project Name: Nhà máy thủy điện Đăk Pône 2
1. Project Name: Nhà máy thủy điện Đăk Pône 2
2. Location of project: Xã Đăk Pône, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
3. The Employer: Gia Nghi Co.,LTD
4. Hình thức tổ chức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp điều hành dự án
6. Đơn vị thi công:
- Xây lắp chính: Công ty TNHH Gia Nghi (Tự thực hiện)
7. Đơn vị tư vấn thiết kế: Trung tâm thiết kế điện - Công ty Điện lực 3
8. Nguồn vốn đầu tư:  97 tỷ đồng.
- Công suất lắp máy Nlm: 3,6 MW với 3 tổ máy Francis
- Điện lượng bình quân hàng năm Eo: 15,78 triệu KWh : Nhà máy thuỷ điện Đăk Pône 2AB
28/02/17
 
LANGUAGE
 
Typical Projects
 
Video
 

Get the Flash Player to see this player.

Typical Projects
 
Search
 
SUPPORT ONLINE  
Weblink
 
Home | About Us | News - Event | Investment Projects | Business Activities | Consultancy & Design | Contact Us | Sitemap

© 2010 GIA NGHI CO., LTD
 Add: 346 Hung Vuong, Kontum City, Kontum Province, Vietnam
- Tel: 060.3913838 -  Fax: 060.3913838
Website: www.gianghivn.com  - Email: info@gianghivn.com    Designed by Liên Kết Việt