About Us
News - Event
Tỉ giá ngoại tệ
 
 
Statistical
 
Lượt truy cập: 317339

Customer Online: 10

  Home » About Us » Introduction  
Get the Flash Player to see this rotator.
I. About Us:
1. Introduction:
- Company Name: GIA NGHI COMPANY LTD
- Add:  346 Hung Vuong, Kontum City, Kontum Province, Vietnam
- Tel: 060.3913838                   Fax: 060.3913838
- The legal representative: (Msr) Nguyen Thi Hue Ly
- Position: President and CEO.   
I. About Us:
1. Introduction:
- Company Name: GIA NGHI COMPANY LTD
- Add:  346 Hung Vuong, Kontum City, Kontum Province, Vietnam
- Tel: 060.3913838                   Fax: 060.3913838
- The legal representative: (Mrs) Nguyen Thi Hue Ly
- Position: President and CEO.   

2. Business Activities:
- Construction Contractor
- Hydropower Investment
- Exploited - Processed Wood
- Photovoltaics(Mrs) Nguyen Thi Hue Ly - President and CEO Gia Nghi Company.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:
Thực hiện theo chủ trương tinh giảm, gọn nhẹ lực lượng gián tiếp, tăng cường nhân sự tham gia trực tiếp sản xuất, cơ cấu quản lý của Công ty được tổ chức như sau:

1/ Ban lãnh đạo gồm có:
- Giám đốc điều hành Công ty
- Giám đốc các nhà máy Thủy Điện
2/ Ban quản lý dự án các công trình thuỷ điện gồm:
+ Trưởng ban
+ Phó ban
+ Giám sát trưởng, giám sát viên và các bộ phận văn phòng liên quan.
3/ Các trợ lý chuyên ngành:
+ Kế toán tài chính
+ Quản lý hành chính
+ Kế hoạch kinh doanh
4/ Trực thuộc các phòng, ban gồm có:
+ Đội thi công công trình
+ Đội khai thác lâm sản
+ Nhà máy chế biến gỗ./.
LANGUAGE
 
Typical Projects
 
Video
 

Get the Flash Player to see this player.

Typical Projects
 
Search
 
SUPPORT ONLINE  
Weblink
 
Home | About Us | News - Event | Investment Projects | Business Activities | Consultancy & Design | Contact Us | Sitemap

© 2010 GIA NGHI CO., LTD
 Add: 346 Hung Vuong, Kontum City, Kontum Province, Vietnam
- Tel: 060.3913838 -  Fax: 060.3913838
Website: www.gianghivn.com  - Email: info@gianghivn.com    Designed by Liên Kết Việt